fbpx

אוטובוסים דימונה

קווים היוצאים מדימונה / העוברים בדימונה

שימו לב למספרי הקווים, יום והשעות המופיעות, קיימים קווים העוברים דרך העיר לכן יש לשים לב לשעה ואף להקדים.

ניתן להתעדכן בקווי אגד במספר הטלפון 2800*