fbpx

אוטובוסים ערד

קווים היוצאים מערד / העוברים בערד

שימו לב למספרי הקווים, יום והשעות המופיעות, קיימים קווים העוברים דרך העיר לכן יש לשים לב לשעה ואף להקדים.

ניתן להתעדכן בקווי מטרופולין במספר הטלפון 5900*

ניתן להתעדכן בקווי אגד במספר הטלפון 2800*